De Waarborgwet schrijft voor dat edelmetalen voorwerpen, voordat ze voor verkoop worden aangeboden, door een aangewezen waarborginstelling moeten zijn getest en van een keurmerk / keurteken voorzien. Het keurmerk geeft een aanduiding van het gehalte aan edelmetaal dat een voorwerp bevat.

Per 1 januari 2006 zijn de grenzen voor het waarborgen van zilveren en gouden voorwerpen verhoogd naar respectievelijk 8 gram voor zilver en 1 gram voor goud.

Om misleiding tegen te gaan bevat de wet ook een aantal bepalingen omtrent het woordgebruik bij het aanprijzen van voorwerpen in bijvoorbeeld reclame-uitingen. Het Ministerie van Economische Zaken houdt toezicht op de naleving van de Waarborgwet door onder meer periodieke controles bij verkoop- en andere handelspunten uit te voeren.